Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen sivustolle tuloa. Kodista kotiin Oy:n verkkosivustolle (www.kodistakotiin.fi) tulevien henkilöiden katsotaan hyväksyvän seuraavat ehdot:

Tällä verkkosivustolla esitellään Kodista kotiin Oy:n palveluita ja toimintaa. Sivuston sisältö on Kodista kotiin Oy:n omaisuutta ja Suomen tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole mainittu. Tietoja ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä Käyttöehdot rajoitteitta ja ehdoitta. Käyttö tapahtuu omalla riskilläsi. Tämän verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Tämä verkkopalvelu ja sen sisältämät tiedot on tarkoitettu vain yleistä tiedotus- ja opastustoimintaa varten. Sivusto on laadittu Suomen lain mukaisesti.

Kodista kotiin Oy:llä on tekijänoikeus tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön (esimerkiksi tekstiin, kuviin ja audiovisuaaliseen aineistoon). Kaikki oikeudet pidätetään. Koko sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Kodista kotiin Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tapauksia, jotka täyttävät seuraavat ehdot.

Kodista kotiin Oy antaa käyttäjälle luvan tulostaa tai tallentaa omalle tietokoneelleen otteita näistä sivuista omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Verkkosivuston sisältöä saa käyttää vain tiedonhakutarkoituksessa ja niin, ettei se vahingoita Kodista kotiin Oy:n tai sen tuotteiden ja palveluiden mainetta. Tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Kodista kotiin Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa.

Kodista kotiin Oy-tuotemerkki ja logo ovat Kodista kotiin Oy:n omaisuutta.

Kodista kotiin Oy pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivuston sisältö on ajan tasalla ja oikein, mutta ei takaa eikä väitä sen sisällön olevan virheetöntä, järjestyksessä, ajantasaista tai täydellistä, ja saattaa lopettaa sivuston ylläpidon ennalta ilmoittamatta. Sivustolla oleva tieto on tarkoitettu vain yleiseksi opastukseksi. Kodista kotiin Oy, tai muu osapuoli, joka on osallistunut verkkopalvelun luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun, ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita aiheutuu tämän verkkosivuston avaamisesta, sen käyttämisestä, tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää. Kodista kotiin Oy ei myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu verkkopalvelun sisällön virheistä tai puutteista.

Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolien ylläpitämiin verkkopalveluihin. Näihin verkkopalveluihin Kodista kotiin Oy ei pysty vaikuttamaan. Kodista kotiin Oy ei vastaa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen hallinnasta, sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä kolmansien osapuolien sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

Kaikista tätä verkkosivustoa koskevista palautteista, jotka Kodista kotiin Oy:lle lähetetään, tulee Kodista kotiin Oy:n omaisuutta, ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta. Saatuja kommentteja ei välttämättä käsitellä luottamuksellisina ja aineisto on siis julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Tämä vastuuvapauslauseke ja tämän verkkosivuston sisältö ovat Suomen lain alaisia riippumatta siitä, ovatko ne ristiriidassa lain säännösten kanssa. Jos tästä vastuuvapauslausekkeesta syntyy tai siihen liittyy sellaisia erimielisyyksiä, joista ei pystytä sopimaan, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.