1. Rekisterinpitäjä

Kodista kotiin Oy

Y-tunnus: 2582917-3
Osoite: Ilmarinkatu 4, 00100 Helsinki
Puhelin: 040 8379443

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Mäkipää / Kodista kotiin Oy
040 8379443, ville.makipaa@kodistakotiin.fi

Ilmarinkatu 4, 00100 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi

Kodista kotiin Oy asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallettaa:

perustiedot kuten etunimi, sukunimi, henkilötunnus
yhteystiedot (puhelin, sähköposti, katu- ja postiosoite)
tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
tilinumero
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisterinpitäjän omasta toiminnasta tai
rekisteröidyltä itseltään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä rekisterissä olevat tiedot on suojattu siten, että niihin on pääsy vain käyttöoikeuksin valtuutetuilla rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka työssään tarvitsevat tietoja asiakkaasta asiakassuhteen hoitamiseksi. Ohjelmiston käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat ainoastaan valtuutettujen käyttäjien tiedossa. Ohjelmiston tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilötietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.